Nákupní řád

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na www.ponozkymax.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. Prodávající

Dodavatel/prodávající/ – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel /kupující/ -  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto  jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Dodací podmínky

Zboží zasíláme expresní balíkovou službou České pošty do 3 pracovních dní, pokud je zboží na skladě, v opačném případě do 10 pracovních dní a to z důvodů velkého zájmu o zboží. Může tak dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě přijměte naši omluvu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. Děkujeme za pochopení.

Expediční náklady

K ceně zboží účtujeme expediční poplatek Kč 119,- v případě zaslání zboží na dobírku. Zásilky jsou po nedoručení ukládány na Vaší poště. Jakmile je hodnota Vámi objednaného zboží vyšší jak 1999,- kč je poštovné zdarma, to však neplatí v případě expedice do Slovenské rebubliky.Prodejny mají poštovné upravené vzláštní smlouvou. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání. V případě expedice do Slovenské republiky fakturujeme příplatek za poštovné ve výši 150,- Kč a nelze uplatnit osvobezení od poštovného při objednávce nad 1999,- kč jako je tomu pro Českou Rebubliku.

Novinka: Jak je možné získat zboží levněji.

Zboží zasíláme i formou proforma faktury. Tento systém spočívá v tom, že ke zboží v košíku přidáme jen 45,- Kč za expediční poplatek. Vystavíme proforma fakturu, zákazník ji zaplatí předem a my mu ji ihned po přidání na náš účet zašleme.

Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je poskytována záruční doba minimálně 6 měsíců dle Obchodního zákoníku, nebo minimálně 24 měsíců pro spotřebitele dle Občanského zákoníku. Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

Výměna zboží

Pokud jste obdržel/-la v důsledku nesprávného výběru výrobek, který Vám nevyhovuje svou velikostí, zašleme Vám výrobek nový. Účtováno Vám bude pouze poštovné a balné.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů v souladu s § 53(7) občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. My Vám vrátíme peníze za odmítnuté zboží do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vraceného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.  Příslušnou částku zašleme na Váš účet nebo poštovní poukázkou. V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem a vyplněným lístkem na vrácení zboží (druhá strana dodacího listu).  Doporučujeme přiložit dodací list, jež nahrazuje prodejní doklad. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. vhodným obalem pro zaslání vyztužené podprsenky je krabice nikoli obálka). Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.  Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Obč.Z od kupní smlouvy:
  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  5. na dodávku novin, periodik a časopisů
  6. spočívajících ve hře nebo loterii

Drobná změna dezénu je vyhrazena.

Objednané výrobky si zkoušejte na spodní prádlo !

Přejeme hodně uspěchů a těšíme se na spolupráci.